واحد صنفی اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری

نام مسئول واحد :محسن جمالی
 

هدف واحد :
کارشناسان واحد اصناف اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری حسب تبصره 1 بند 2 ماده 55  قانون شهرداریها کنترل و نظارت به واحدهای صنفی شهر را عهده دارند و از این رو نسبت به آزاد سازی معابر عمومی اقدام لازم صورت می پذیرد . در صورتی که مغازه ای وسایل و اجناس خود را جهت تبلیغات بیشتر در معابر عمومی بگذارد و بعضا در آمد وشد شهروندان در پیاده رو دچار مشکل گردد عواملین اجرایی نسبت  به تهیه ی مستندات و اخطاریه های لازم ( تذکرات ) انجام وظیفه مینمایند در صورتی که واحد صنفی تکرار تخلف نماید و یا به اخطاریه های صادره بی توجهی نشان دهد پرونده فرد متخلف جهت سیر مراحل قانونی و پلمب واحد صنفی به اداره نظارت بر اماکن عمومی ارجاع می گردد
نصب تابلوهای غیر مجاز در پیشانی مغازه و در معابر عمومی که به صورت نا ایمن و احتمال سقوط و افتادن در مسیر عمومی و بعضا تصادفاتی که به دلیل گذاشتن تابلو در قسمت سواره رو شاهد هستیم لذا عواملین اجرایی جهت تسهیل در آمد و شد شهروندان و حفظ حقوق شهروندی در این راستا انجام وظیفه مینمایند .
 

شرح وظایف:       کارشناسان اصناف اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری در راستای انجام وظایف قانونی حسب تبصره 1 بند ماده 55 قانون شهرداری ها و همچنین با عنایت به دستور شماره 1/620/401/9019 مورخ 25/02/99  معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه 2 شیراز ، در قالب اکیپ های گشتی به صورت مستمر ضمن بازدید از اصناف متخلف در سطح شهر جهت اعمال قانون مبنی بر رفع سد معابر عمومی، آزادسازی مسیر و سهولت در تردد خودروهای شهروندان و نیز خودروهای امدادی نظیر آتش نشانی و آمبولانس به شرح ذیل فعالیت می نمایند:
1-بازدید از اصناف سطح شهر با برنامه ریزی مدون و منظم جهت بررسی تخلفات در معابر عمومی
2-صدور اخطاریه به واحدهای صنفی متخلف جهت رفع و آزادسازی معابر عمومی
3-در صورت عدم رفع و آزادسازی معابر عمومی ضمن صدور اخطاریه مجدد و دعوت به اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری موارد به صورت حضوری به متخلفین اخطار می گردد
4- در صورت اصرار به تخلف توسط متخلفین پرونده ای جهت سیر مراحل پلمپ تشکیل می گردد
5-پرونده تشکیل شده که حاوی مستندات و تصاویر تخلف و اخطاریه های صادره به متصدی یا مالک واحد صنفی می باشد طی نامه ای به اداره نظارت بر اماکن عمومی جهت سیر مراحل قانونی پلمپ ارسال می گردد
6-درصورت تایید اداره نظارت بر اماکن عمومی با همکاری شهرداری پلمپ صورت می پذیرد

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۹۴۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز