تخلفات ساختمانی

 نام مسئول واحد : محمد رضا جهانمیری
 
هدف  واحد : نظارت و پیشگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز و نظارت بر عملکرد واحد های ساختمانی مستقر در مناطق
 
شرح وظایف :
 
 واحد تخلفات ساختمانی
اداره پیشگیری و رفع تخلفات ساختمانی
1-نظارت و بازدید های روزانه از سطح مناطق و در صورت مشاهده تخلفات ساختمانی ( اعم از ساخت و ساز فاقد مجوز،تغییر کاربری فاقد مجوز، اضافه بنا، باریکسازی،گود برداری و کوه بری فاقد مجوز،سد معبر پیاده رو و معابر،انجام تعمیرات اساسی فاقد مجوز)با تهیه مستندات موارد یادداشت و پس از پیگیری و بررسی از طریق سیستم سرا مراتب ابتدا بصورت تلفنی به مسئولین تخلفات مناطق اعلام و در صورت عدم پاسخ مناسب بصورت نامه نگاری با منطقه مربوطه و هماهنگی رئیس محترم اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری صورت می پذیرد.

2-مشارکت و همکاری در اجرای احکام کمیسیون ماده صد مناطق یازده گانه

3-مشارکت و همکاری در اجرای مانور هم پوشان مناطق دارای حریم

4-حضور در کلیه کلاسهای آموزشی و جلسات هماهنگی با مناطق

5-جمع آوری آمار عملکرد واحد تخلفات ساختمانی مناطق یازده گانه و آمار کمیسیون ماده صد مناطق
 
 

 

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۳۷۲۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز