طرح های همپوشان

نام مسئول واحد : سید رضا موسوی عرب
 

هدف واحد :  کنترل اراضی در مناطق شهرداری با همکاری دیگر ارگانها (منابع طبیعی , جهاد کشاورزی ,امور اراضی و....)
 

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۹۶۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز