ناحیه یک

 • نام مسئول واحد: عبدالرحیم قربانی
   
 • هدف واحد: کنترل و پیشگیری از تخلفات در سطح ناحیه
   
  شرح وظایف:
 • کنترل نیرو های تحت نظر
 • سرکشی از محدوده های تحت نظر
 • پاکسازی وکنترل ناحیه یک
 • پیگیری مکاتبات

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۱۱۱۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز