ناحیه دو

نام مسئول واحد :نیما کاویانی
 

هدف واحد : کنترل محور /پیشگیری و رفع تخلف شهری
 

شربح وظایف:
  • کنترل نیرو های تحت نظر
  • سرکشی از محدوده های تحت نظر
  • پاکسازی وکنترل ناحیه یک
  • پیگیری مکاتبات

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۹۱۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز