۱۳۷


 نام مسئول :    احمد حسینی
 
 هدف :   بررسی شکایات مردمی
 
شرح وظایفت واحد :
  1. پیگیری شکایات مردمی 
  2. پاسخ گویی به مکاتبات مردمی
  3. اعلام شکایات به واحد های مربوطه جهت پیگیری تا اعلام نتیجه
  4. آمار برداری 

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۴۰۲۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز