واحد ارتباطات و آموزش شهروندی

نام مسئول واحد :     کامبیز نیکبخت کشکولی
 
هدف واحد : 
  1. روابط عمومی 
  2. آموزش شهروندی
  3. کاهش آسیب و تخلفات شهری
 

شرح وظایف :   
  • آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان در خصوص پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
  • گزارش وپیگیری شکایات مردمی و کاهش آسیب
  • ناظر واحد 137
  • مستند سازی 
  • مدیریت سایت
  • کاربر فضای مجازی

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۱۰۴۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز