مشاغل مزاحم

نام کارشناسان :       1- امیر حسن احمدی
                               
 

هدف واحد :       کاهش آسیب و پیشگیری از تخلفات شهری
 

شرح وظایف :

1-تحویل مدارک و قبوض توقیفی خودروهای متخلف از اکیپ های گشتی

2-ثبت مدارک و قبوض توقیفی خودروهای متخلف در سیستم بانک اطلاعاتی

3-بررسی سابقه تکرار تخلف فرد مراجعه کننده

4- نوبت دهی جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل اداری و قانونی

5-اخذ تعهد محضری و انجام استعلامات اداری توسط فرد خاطی از مناطق یازده گانه شهرداری شیراز ، سازمانهای ذیربط ، مراکز بهداشت، دامپزشکی ، اتحادیه های مربوطه و کلانتری اجرائیات شهرداری

6- ترخیص مدارک توقیفی پس از تائیدیه رئیس اداره

7- معرفی به مراجع قضائی جهت اخذ دستور قضائی برای رفع توقیف خودرو

8-ارجاع پرونده به راهنمایی و رانندگی استان پس از تائیدیه رئیس اداره جهت ترخیص خودرو

 

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۱۰۰۴
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز