گروه ویژه

 نام مسئول واحد : کاظم زارعی
 

هدف واحد : رفع تخلفات شهری
 

شرح وظایف :
کنترل خودرو های بار فروش
انتقال خودرو های غیر مجاز به پارکینگ
همکاری با دیگر واحد های اجرایی
جمع آوری خودروهایی که آلودگی صوتی به وجود می آورند

پیگیری گزارشات 137 تا اعلام نتیجه

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۴۲۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز