شماره تلفن و شماره داخلی واحد ها

شماره تماس اداره 32248136 
 دفتر مدیریت    101 
روابط عمومی 104
امور اداری      105   
دبیر خانه
ترخیص خودرو 
   112
واحد اجرایی     109
نگهبانی  110
واحد موتوری     113 
تخلفات ساختمانی   115
امور عمومی
همپوشانی
103
   

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۸۴۸۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز