مسئو ل اجرایی

نام و نام خانوادگی : ارسلان دهقانی

هدف واحد : کنترل و رفع تخلفات شهری

شرح وظایف :
  •  کارشناس ناظر بر واحد های اجرایی
  • کنترل نواحی
  • ترخیص کالا

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۱۰۷۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز