مدت زمان توقیف خودرو


قابل توجه مراجعین محترم

مدت زمان توقیف خودروهای متخلف 60 روز  می باشد و مراجعین   می بایست بعد از مدت مشخص شده جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل اداری مراجعه نمایند./.

مدت زمان توقیف مدارک ضبط شده 40 روز می باشد و مراجعین    می بایست بعد از مدت مشخص شده جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل اداری مراجعه نمایند./.

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۸۱۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز