مدارک جهت تشکیل پرونده


مدارک جهت تشکیل پرونده
 

1-اصل و کپی برگ سبز خودرو

2-اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک و راننده خودرو

3-اصل و کپی کارت خودرو و گواهینامه راننده خودرو

4-خلافی خودرو

5-عوارض خودرو تا پایان سال جاری

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۸۷۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز