آشنایی با اداره

بسمه تعالی
 
آشنایی با اداره
  • اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری یکی از  سازمان های زیر مجموعه ی معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز می باشد.
  • موقعیت مکانی این اداره در پل هجرت به سمت چهار راه هجرت ابتدای بلوار قراردارد
  • تاسیس این اداره در سال 1395  با هدف جلوگیری از هر گونه دستفروشی ، بار فروشی و اغذیه فروشی  و همچنین هرگونه تخلف شهری در سطح کلانشهر شیراز طبق قوانین و مقررات مربوطه می باشد
  •  این اداره از دو بخش اداری و اجرایی تشکیل شده است:
              واحد اجرایی و گشتی این اداره در دو ناحیه گشتی مجزا به صورت شبانه روز در سه شیفت ودر مناطق یازده گانه شهرداری شیراز جهت انجام ماموریت در حال گشت زنی و کنترل محور ها  می باشند:
 
محدوده گشتی ناحیه یک :       منطقه یک /منطقه ده / منطقه چهار /منطقه نه / منطقه پنج / منطقه شش

محدوده گشتی ناحیه دو :       منطقه دو /منطقه سه / منطقه هفت / منطقه هشت / منطقه یازده
 
 و بخش اداری از چند واحد جداگانه جهت پاسخ دهی به ارباب رجوع و انجام امورات محوله  در حال انجام وظیفه هستند.

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۲۹۳۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز