عملکرد ۹ ماهه ۱۳۹۹

 
تعداد   موضوع ردیف
واحدکنترل و رفع سد معبر
 128        توقیف و انتقال خودروهای متخلفین به پارکینگ 1
 555       جمع آوری و توقیف مدارک خودرو 2
879 جمع آوری و توقیف دستگاه کارتخوان 3
 549       جمع آوری و توقیف ترازو 4
 987       جمع آوری و توقیف قلیان در سطح شهر 5
 1060       جمع آوری دست فروشان غیرمجاز 6
 180       اجرای طرح عملیات روزانه ( مجموع ناحیه یک ، دو ) 7
 154       اجرای طرح عملیات شبانه (مجموع ناحیه یک ، دو ) 8
واحد نظارت بر اصناف
 227       تشکیل پرونده جهت واحدهای صنفی متخلف در سطح مناطق 9
    22    پلمپ واحدهای صنفی متخلف 10
4260        صدور اخطار کتبی جهت واحد های صنفی متخلف 11
واحد نظارت بر تخلفات ساختمانی
 239       نظارت بر تخلفات ساختمانی در مناطق یازده گانه 12
 10       مشارکت در اجرای احکام کمیسیون ماده 100 13
 4 مشارکت در اجرای مانور هم پوشان در حریم شهر 14
 65       مکاتبه با مناطق در خصوص تخلفات ساختمانی صورت گرفته 15
سایر موارد
 681       اعزام کلانتری جهت همکاری با مناطق 16
 210       اعزام اکیپ کلانتری جهت اداره پیشگیری 17
 5564   رسیدگی و پیگیری شکایات مردمی و 137 18
37 پیگیری مکاتبات شورا و بازرسی 19
       30         تشکیل پرونده قضایی 20
 1568       رسیدگی به درخواست های مکتوب مردمی 21
 1175       ملاقات مردمی با رئیس اداره 22

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۳۴۱
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز